info@flexybel.nl | +31 6 55996653

R Creators DBMO VOF, een samenwerkingsverband tussen Strukton Worksphere BV, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten, ontwerpt, realiseert en exploiteert rijkskantoor de Knoop voor de duur van 20 jaar, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

In de realisatiefase vanaf juli 2016 tot februari 2018 verantwoordelijk voor de tactische inkoop van producten, voorzieningen en facilitaire diensten ten behoeve van de exploitatiefase (MO).
Vanaf oktober 2016 mede verantwoordelijk voor de implementatie van facilitaire diensten.