info@flexybel.nl | +31 6 55996653
Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam, USC Facility Services
Expertise: Projectmanagement

Projectcoördinatie verhuizing faculteit ESL en optimalisatie van het verhuisproces.

  • Fungeren als linking pin tussen (afdelingen van) USC Real Estate Services (RES) en Facility Services (FS) en de faculteit ESL;
  • Coördineren en monitoren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten door de verschillende facilitaire afdelingen voor de verhuizing van ESL (260 FTE) volgens proces en planning;
  • Waar van toepassing, doen van procesmatige verbetervoorstellen;
  • Monitoren of de eigen activiteiten van ESL die van invloed zijn op de werkzaamheden en proces van USC RES, FS en ITD (tijdig) worden uitgevoerd.