info@flexybel.nl | +31 6 55996653
Opdrachtgever: Nationale Politie | PDC
Expertise: Projectmanagement

Uitvoering van een aantal opdrachten.

Ontwikkeling facilitair dienstverleningsconcept

De sector Facilitaire Services is de grootste afdeling vallend onder de Dienst Facility Management. Groot in omvang gezien vanuit het aantal medewerkers, maar ook groot en breed georiënteerd als het gaat over de levering en uitvoering van de verschillende typen facilitaire producten en diensten. Wat houdt deze dienstverlening in, hoe draagt het bij aan de organisatiebrede doelstellingen en ambities van de Politie en wat is het te verwachten kwaliteitsniveau? Met de uitwerking van het facilitaire dienstverleningsconcept streeft de sector Facilitaire Services naar inzicht in waar haar dienstverlening (voor) staat en naar toe gaat. Dit betekent dat met het dienstverleningsconcept ook richting wordt gegeven aan de gewenste dienstverlening die in de (nabije) toekomst wordt voorzien.

Projectleider Services

Als vertegenwoordiger van de sector Facilitaire Services aangehaakt om de sector binnen huisvestingsprojecten te vertegenwoordigen. Dit houdt, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, o.a. in:

  • Inbrengen van criteria die vanuit facilitair (exploitatie)perspectief belangrijk zijn bij de ontwikkeling van nieuwe huisvesting
  • Inbrengen van relevante trends en ontwikkelingen (waaronder concepten) op gebied van facilitaire services en vertaling ervan naar advies en/ of oplossing(srichting)en
  • In kaart brengen programma van relevante facilitaire (ruimte)functies en voorzieningen (algemeen of dienstspecifiek)
  • Uitwerken van een afwegingskader en scenario’s voor de wijze waarop facilitaire (ruimte)functies en voorzieningen worden ingericht
  • Vertalen van facilitaire functies en voorzieningen naar ruimtebehoefte
  • Leveren van financiële input t.b.v. facilitaire voorzieningen en services in capex en opex
  • Toetsen van oplossing(srichting)en aan relevante (beleids)kaders van Facilitaire Services
  • Inbrengen van facilitaire kennis en expertise binnen het totale huisvestingsproject
  • Bewaken van het huisvestingsontwerp vanuit een facilitair en exploitatieperspectief
  • Implementeren van dienstverlening binnen de scope van de sector Facilitaire Services